Sponsoraftaler

Når I indgår sponsoraftaler som turneringsarrangør, skal I være meget opmærksomme på, hvilke forpligtelser I påtager jer, og hvornår I kan forvente at modtage pengene fra sponsoren.

Sponsorater indgås med forskellige interesser for øje, hvilket kan give anledning til nogle juridiske konflikter, hvorfor I allerede i en sponsoraftale bør få præciseret jeres forpligtelser.

Det kan være hensigtsmæssigt i første omgang at få tydeliggjort, hvad sponsorens strategi er, og ligeledes hvordan sponsoratet skal aktiveres.

Esporten kaperer mange forskellige aldre, hvorfor det kan være fornuftigt at få fremhævet målgruppen. Ligeledes bør I iagttage Forbrugerombudsmandens retningslinjer angående sponsering, der retter sig mod børn og unge.

Du kan læse mere om relevante emner til sponsoraftaler her

Ansættelse af personale sponsoraftaler Ansættelse af personale
sponsoraftaler Ansvarsfraskrivelse
 Behandling af persondata