Ansvarsfraskrivelse

Som turneringsarrangør indgår du i kontrakter med klubber og spillere, og dermed forpligtes du også til at levere en bestemt ydelse. Du er nemlig forpligtet til at afvikle den pågældende turnering. I kontraktforholdet bliver du, som turneringsarrangør, derfor pålagt et ansvar, som du skal være særlig opmærksom på. Du kan til din egne fordel lave en ansvarsfraskrivelse. En ansvarsfraskrivelse begrænser eller afskærer dit ansvar i utilsigtede situationer. Inden du tænker ”det sker ikke for mig”, så jo det sker også for dig. Derfor skal der være styr på en ansvarsfraskrivelse.

 

Hvis du ikke opfylder leveringen af din ydelse, som typisk består af afholdelse af turneringen, er du fortsat forpligtet til at levere, selv om det er nogle udefrakommende omstændigheder, der gør, at aftalen/eventet ikke eksempelvis kan gennemføres. Esportsadvokaten anbefaler derfor på det kraftigste, at turneringsarrangører får udarbejdet en solid ansvarsfraskrivelse i deres salgs- og leveringsbetingelser, herunder eventuelle kontrakter med samarbejdspartnere eller organisationer.

Som eksempler på ting, der kan opstå eller forekomme uden for arrangørens indflydelse under en turnering, kan der nævnes:

  • Strømnedbryd
  • Snyd
  • Lukning af spil
  • Dårligt internet
  • Brand

En ansvarsfraskrivelse skal være vedtaget mellem jer og jeres kontraktpart, fx en klub, spiller eller deltager. Det er en betingelse, at begge kontraktparter er bekendte med ansvarsfraskrivelsen.

En ansvarsfraskrivelse må dog ikke være urimelig, ellers vil den blot blive tilsidesat.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om dit behov. Vi er en del af Advokatgruppen, som har været til siden 1987.

Du kan læse mere her

Ansættelse af personale Ansættelse af personale
 Behandling af persondata
Sponsoraftale Sponsoraftaler