Ansættelse af personale

Det er vigtigt, når I ansætter personale, at I overvejer indholdet af ansættelseskontrakterne herunder om kontrakten er tidsbegrænset eller ej.

Ved etableringen af et ansættelsesforhold gælder som udgangspunkt de aftaleretlige principper, hvilket I kan drage fordel af, såfremt I er opmærksomme på kontraktens indhold fra starten af.

Der er ikke en lovreguleret mindsteløn i Danmark. Det betyder også, at I og jeres ansatte i udgangspunktet frit kan aftale lønnens størrelse og form.

Der er dog krav om ligebehandling af mænd og kvinder i lønmæssig henseende i medfør af ligebehandlingsloven, og ligeledes gælder der et forbud mod forskelsbehandling på grund af fx race og etnisk oprindelse efter forskelsbehandlingsloven.

Ligesom ved løn til personale, er der ikke i dansk ret en arbejdstidslov. Det giver jer nogle fordelagtige muligheder for at tilrettelægge arbejdstiden med den ansatte alt efter, hvad der passer bedst ind i forhold til turneringen. Blandt andet afvikling af turneringen på skæve tidspunkter etc. I skal dog være opmærksomme på arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven, der regulerer den maksimale ugentlig arbejdstid, krav om fritid m.m.

I bør desuden være opmærksomme på jeres erstatningsansvar som arbejdsgiver. Når I indgår et ansættelsesforhold, er I forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring efter arbejdsskadesikringsloven. Kravet gælder, uanset om ansættelsen er lønnet eller ej, blot der består et tjenesteforhold.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller behov for hjælp i forbindelse med en esportsturnering kan du altid kontakte esportsadvokaten. Husk at den indledende snak altid er gratis. Vi er en del af Advokatgruppen.

Du kan læse mere her.

 Ansvarsfraskrivelse
 Behandling af persondata
Sponsoraftale Sponsoraftaler