Stress og anden psykisk skade

Der er desværre en stigende tendens til stress og andre psykiske lidelser som følge af et højt pres indenfor esportens verden. Det kan give anledning til lange psykologforløb og anden behandling. Vi forsøger her at give dig et overblik over dine erstatningsretlige muligheder i forbindelse hermed.

Kan jeg få dækket mine udgifter til behandling for stress?

Hvis du er på kontrakt

Hvis du har indgået kontrakt med en organisation og derved er underlagt organisationens instruktionsbeføjelser, tilsyn, osv., vil organisationen blive anset som din arbejdsgiver. Du vil derfor være dækket af arbejdsskadesikringslovens regler. Læs mere herom lige her.

Der er ikke noget krav om, at du skal tjene penge, før du er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det afgørende er, at du er underlagt befalinger, tilsyn, instrukser eller lignende. Det betyder derfor, at du kan få erstatning, hvis du bliver udsat for en ulykke eller erhvervssygdom som følge af dit erhverv som esportspiller, herunder psykisk skade, hvis du påfører dig et varigt mén på minimum 5 %.

Hvis du har krav på erstatning fra arbejdsskadesikringen, kan du få erstatning for betaling af psykolog og anden sygebehandling.

Du kan læse mere om din arbejdsgivers pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring her.

Hvis du ikke er på kontrakt

Hvis du ikke er på kontrakt med en klub, skal der foreligge et ansvarsgrundlag efter culpareglen, før du kan kræve erstatning. Det betyder, at en person har påført dig skade enten med vilje eller uagtsomt.

Er din psykiske lidelse forvoldt af en anden som ovenfor beskrevet, er det herefter muligt at få dækket udgifter til psykolog og anden sygebehandling efter de erstatningsretlige regler.

Har du brug for et gratis råd?

ring ind til os! Vores erfarende advokater vil gøre alt for, at du opnår den erstatning, som du er berettiget til! Vi tror på, at du som skadelidt opnår et bedre resultat af at være repræsenteret af en advokat med et indgående kendskab til netop denne sagstype.

Læs om flere relevante emner her:

Agenter Agenter

fysisk skade esport Fysiske skader

kontrakt personskade esport Har jeg ret til personskadeerstatning?

 Reklame- og sponsorkontrakter