Personskadeerstatning for esportspiller på kontrakt

Hvis du er i et ansættelsesforhold i henhold til en kontrakt med en dansk esportsklub, gælder der et krav om, at klubben skal tegne en såkaldt arbejdsskadesikring.

Det betyder, at hvis du pådrager dig en personskade i forbindelse med dit erhverv som esportsspiller, er du dækket af arbejdsskadeforsikringen. Det gælder, uanset om skaden er opstået i forbindelse med en ulykke eller en erhvervssygdom.

Hvornår er jeg i et ansættelsesforhold?

Pligten til at tegne en arbejdsskadeforsikring gælder for alle arbejdsgivere. Dette krav gælder derfor også en esportsklub, når de indgår kontrakter med dig som esportsspiller.

Der er ikke noget krav om, at du skal tjene penge. Det afgørende er, at klubben giver dig instrukser, fører tilsyn, osv.

Ulykke

Hvis en ulykke skal dækkes af en arbejdsskadeforsikring, skal skaden være en personskade, som skyldes en hændelse eller en påvirkning. Desuden skal skaden ske pludseligt eller inden 5 dage. Skader, hvor der opstår straks-symptomer, er altså dækket. Ligeledes er skader, hvor påvirkningen først opstår op til 5 dage efter hændelsen, omfattet af arbejdsskadesikringen.

Vær opmærksom på… Der er krav om, at den pågældende skaden skal være sket i forbindelse med dit erhverv som esportsspiller.

Erhvervssygdom

Erhvervssygdomme er sygdomme, som er opstået i forbindelse med dit erhverv som esportsspiller. Det er altså de tilfælde, hvor det medicinsk kan dokumenteres, at din sygdom er opstået på grund af særlige påvirkninger, som du gennem dit erhverv som esportspiller er udsat for i højere grad end personer, der ikke spiller esport. Dette kaldes også for listesygdomme.

Som eksempler på listesygdomme kan nævnes ryg- og nakkeskader, samt skader på øjnene.

Hvad kan jeg kræve i erstatning?

Hvis du har et krav på erstatning fra arbejdsskadeforsikringen, har du mulighed for at kræve følgende:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén

Har du brug for rådgivning?

Uanset om du er professionel esportsspiller, eller om det er første gang, at du har indgået en esportskontrakt, er der mange ting, du skal være opmærksom på! Det er derfor vores klare anbefaling, at du som yngre esportsspiller inddrager forældre eller lignende, som kan hjælp dig. Du er også altid velkommen til at ringe gratis til os på 70101330.