Har jeg ret til personskadeerstatning?

Har du været udsat for personskade i forbindelse med esport, stiller du nok dig selv spørgsmålet, om du har ret til personskadeerstatning. Vi vil forsøge at hjælpe dig med at besvare dette spørgsmål!

Hvad er erstatning?

Erstatningsretten er de regler, der finder anvendelse, når nogen kan stilles til ansvar for en skade på en anden.

I erstatningsretten er der 3 grundlæggende betingelser, før du har ret til erstatning:

  • Der skal være et ansvarsgrundlag
  • Du skal være påført en skade
  • Der skal være årsagssammenhæng

Hvad er et ansvarsgrundlag?

Ansvarsgrundlaget findes i culpareglen. Det betyder, at skaden skal være sket forsætligt (med vilje) eller uagtsomt (dvs. der ikke er udvist den fornødne omtanke). Culpareglen kræver ikke lovhjemmel.

Ud over culpareglen er der også objektivt ansvar, hvilket betyder, at man kan også kan blive ansvarlig for skader, der er sket hændeligt og ikke ved forsæt eller uagtsomhed. En af de vigtigste former for dækning på objektivt grundlag er dækning efter ASL, arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at hvis du er ansat eller er underlagt nogle instrukser fra en overordnet, har du ret til personskadeerstatning, også selvom du ikke tjener penge på at spille, hvis blot skaden påføres under ”arbejdets” udførelse. Læs mere om erstatningskrav for spillere på kontrakt her.

Hvad er en personskade?

En personskade er principielt enhver form for helbredsforringelse, fysisk såvel som psykisk, som følge af et ansvarspådragende forhold. Du kan læse nærmere om de forskellige former for arbejdsskader her.

Hvad betyder årsagssammenhæng?

Der skal være en forbindelse mellem det ansvarsbegrundende forhold og den indtrådte skade.

Du kan stille dig selv spørgsmålet: Har ansvarsgrundlaget nogen betydning for skadens indtræden?

Hvis du kan svare ja til spørgsmålet, har du muligvis krav på erstatning. Derudover gælder der et krav om adækvans. Det betyder, at følgerne af skaden skal være påregnelige.

Brug for hjælp?

Vores skarpe advokater er up-to-date og følger konstant med i udviklingen af esport. Med stor interesse i esport, står vi klar til at rådgive dig med høj ekspertise, uanset om du er klub, spiller eller måske endda forælder til en esportspiller. Ring til os for et gratis råd!

Her kan du læse om flere relevante emner

Agenter Agenter

fysisk skade esport Fysiske skader

Reklame- og sponsorkontrakter

stress esport Stress og anden psykisk skade