Fysiske skader

Esport kræver fysisk såvel som mental træning. Mange organisationer stiller i kontrakterne krav om kostplaner og fysisk træning. Det kan desværre resultere i fysiske skader. Der er også risiko for skader som følge af et dårligt arbejdsmiljø som esportspiller, hvorfor man skal være opmærksom på sine rettigheder. Læs mere herom nedenfor.

Jeg er kommet til skade i forbindelse med den fysiske træning – hvad gør jeg?

Belastningsskader, herunder ryg- og nakkeskader samt øjenskader

Der kan i forbindelse med esport opstå fysiske skader, der stille og roligt kommer listende, navnlig listesygdomme. Disse betragtes også som erhvervssygdomme.

Hvis du er på kontrakt med en organisation, er organisationen forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Læs mere herom lige her.

Når det medicinsk kan dokumenteres, at skaden er opstået på grund af særlige påvirkninger, som du gennem dit erhverv som esportspiller særligt er udsat for i forhold til andre, der ikke spiller esport, dækkes skaden af arbejdsskadesikringen, dog med krav om varigt mén på minimum 5 %.

Som eksempler på listesygdomme kan nævnes ryg- og nakkeskader samt skader på øjnene.

Pludseligt opstået skade

Opstår der pludselig en skade i forbindelse med din fysiske træning, hvor der opstår straks-symptomer, eller påvirkningen viser sig inden 5 dage efter hændelsen, er der tale om en ulykke.

En ulykke dækkes af arbejdsskadesikringen, hvis ulykken er sket i forbindelse med dit erhverv som esportspiller. Det skal altså fremgå af din kontrakt, at der er krav om fysisk træning. Den fysiske træning skal ligeledes have relevans for ansættelsesforholdet/kontrakten. Læs mere om personskadeerstatning for esportspillere på kontrakt.

Hvis du ikke er på kontrakt, har du krav på erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler, hvis skaden skyldes en andens forsætlige (med vilje) eller uagtsomme (hvor der ikke er udvist den fornødne agtpågivenhed) adfærd.

Jeg har en ulykkesforsikring. Hvad dækker den?

Din ulykkesforsikring vil typisk udbetale erstatning, hvis der kan konstateres strakssymptomer og brosymptomer. Med andre ord skal der være tale om, at der i de første timer efter ulykken skal være lægelige notater om dine gener, navnlig strakssymptomer, fx i en skadestuejournal. Derudover skal symptomerne efterfølgende være tilstede hele tiden, nemlig brosymptomer.

Nogle forsikringsselskaber dækker dog ikke skader i forbindelse med professionel sport.

Hvis du har tegnet en ulykkesforsikring, skal du være opmærksom på, at du både har krav på erstatning fra dit eget forsikringsselskab og efter de andre regler. Det er derfor vigtigt, at du anmelder din skade både til dit eget forsikringsselskab og en eventuel skadevolders eller arbejdsgivers forsikringsselskab. Her gælder der ligeledes krav om varigt mén på minimum 5 %.

Har du brug for hjælp?

Hos Advokatgruppen er vi eksperter i esport og personskadeerstatning og er klar til at hjælpe dig! Vi har stor indsigt og interesse i esport, herunder gennem vores repræsentation af og samarbejde med esportsklubber, spillere, foreninger, sponsorer og investorer. Vores specialister står klar til at bistå dig med rådgivning inden for alle facetter af esporten. Ring ind for en uforpligtende snak!

Her kan du læse om flere relevante emner

Agenter Agenter

kontrakt personskade esport Har jeg ret til personskadeerstatning?

Reklame- og sponsorkontrakter

stress esport Stress og anden psykisk skade